Scroll Top

Vietinės užimtumo iniciatyvos

Kvietimas teikti paraiškas numatomas: 2023 m. IV ketv.-2024 m. I ketv.

Projektu siekiama didinti užimtumą teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra didesnis nei šalies vidurkis.
Skatinama steigti naujas darbo vietas, įsigyjant naujos ar naudotos įrangos ar technikos, tokiu būdu
didinant įmonių konkurencingumą bei našumą.

Tinkami pareiškėjai:
Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, registruotiems gyvenamojoje vietovėje,
kurioje bus steigiamos darbo vietos, ne trumpiau kaip 1 metus;
Projektai įgyvendinami Užimtumo tarnybos nustatytose ir patvirtintose gyvenamosiose vietovėse.

Tinkamos išlaidos:
Ilgalaikis materialusis turtas (nauja ar naudota įranga, technika, kitos darbo priemonės), skirtas
tiesioginėms darbo funkcijoms steigiamose darbo vietose atlikti.
Subsidija neskiriama darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Paramos suma vienai darbo vietai: iki 26 040 Eur.
Bendra paramos suma vienam projektui: iki 200 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 65 proc. projekto vertės.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 10 mėnesių;
36 mėnesius vykdyti veiklą, nepanaikinant įsteigtų darbo vietų.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis