Scroll Top

Parama verslo kūrimui

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2024-06-03 iki 2024-07-02

Priemone siekiama skatinti bedarbių arba užimtų asmenų verslo kūrimą sau.

Tinkami pareiškėjai (paraiškas gali teikti tiek bedarbiai, tiek dirbantys (užimti) žmonės):

Paraiškos pateikimo dieną yra registruotas Užimtumo tarnyboje bedarbio statusu ir bent kartą nutraukė darbo santykius arba bent kartą nutraukė savarankišką (-as) veiklą (-as) ir steigdamas darbo vietą (-as) planuoja vykdyti kitą nei nutraukta (-os) veikla (-os) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.)

ARBA

Paraiškos pateikimo dieną yra registruotas Užimtumo tarnyboje užimto (dirbančio) asmens statusu ir steigdamas darbo vietą (-as) planuoja vykdyti kitą nei vykdoma (-as) savarankiška (-as) veikla (-as) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių ir iki paramos verslui kurti sutarties sudarymo nutraukė vykdomą (-as) savarankišką (-as) veiklą (-as) arba dirba pagal darbo sutartį ir iki paramos verslui kurti sutarties sudarymo pasibaigė asmens darbo santykiai.

Pareiškėjai taip pat turi atitikti bent vieną iš paramos verslui kurti prioritetų nustatymo įsakymo 1.1.-1.2.4 nurodytų tikslų:
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efa79920f19a11ee9f5b8ffa077f9188)

– padeda įgyvendinti žaliosios transformacijos tikslą ir/arba skatina žiedinę ekonomiką – gaminant gaminius, taikomos mažaatliekės ar beatliekės technologijos, gaminys yra tinkamas antriniam naudojimui, jo sudėtinės dalys pakeičiamos, gaminys biologiškai suyrantis, gali būti taisomas, restauruojamas, gaminiai ar veikla skirti aplinkos taršai sumažinti, vykdoma netinkamų naudoti daiktų perdirbimo į antrines žaliavas veikla ir kt.;

– padeda įgyvendinti skaitmeninės transformacijos tikslą – vykdant veiklą yra gaminamos, vystomos arba naudojamos skaitmeninės technologijos ar sprendimai (3D spausdinimas, robotikos sprendimai, dirbtinis intelektas, procesų skaitmeninimas, pramoninės automatizavimo technologijos, gamybos įrenginių valdikliai ir kt.).

Tinkamos išlaidos:
Naujas ilgalaikis materialusis turtas (nauja įranga, technika, įrankiai, kitos darbo priemonės), skirtas tiesioginėms darbo funkcijoms steigiamose darbo vietose atlikti.
Subsidija neskiriama darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Paramos suma vienai darbo vietai: iki 28 644 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc. projekto vertės
Avansu išmokama 85 proc. prašomos subsidijos sumos.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 10 mėnesių;
36 mėnesius vykdyti veiklą, nepanaikinant įsteigtų darbo vietų.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis