Scroll Top

Nacionaliniai fizinio aktyvumo projektai

Kvietimas teikti paraiškas buvo: nuo 2024-01-23 iki 2024-02-21

Projektu siekiama skatinti vaikų fizinį aktyvumą.

Kvietimui taikomas prioritetas: nemokamos, reguliarios, vidutinio ir / ar didelio fizinio aktyvumo veiklos, skirtos vaikų fiziniam aktyvumui didinti. Ne mažiau kaip 75 procentų projekto dalyvių yra vaikai (iki 18 metų).

Kvietimui taikomi specialieji projektų vertinimo kriterijai:
1. didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims. Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų, taip pat numatomas ne mažesnis nei 70 procentų unikalių mažiau galimybių turinčiųjų dalyvių skaičius veiklose);
2. projekto fizinio aktyvumo veiklose (ne mažiau nei 50 procentų projekto veiklų) kartu su vaikais dalyvauja jų šeimos nariai (ne mažesnis nei 25 procentų unikalių šeimos narių dalyvių skaičius veiklose);
3. fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams atvirose erdvėse savo gyvenamoje vietovėje. Siekiama fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie kasdieninio gyvenimo, laikantis tvarumo principų, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti esančios atviros erdvės (ne mažiau nei 70 procentų projekto veiklų);
4. projektu siekiama stiprinti praktinius krašto gynybos bei atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą. 

Tinkami pareiškėjai:
Juridiniai asmenys.

Tinkamos išlaidos:
Tiesioginės: patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.), prekės ir paslaugos (įsigytos įrangos transportavimas ir montavimas, leidybos darbai ir kt.), sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidos, projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokestis, atlyginimai pagal autorines sutartis, maitinimo išlaidos, projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės ir kt.

Netiesioginės: išlaidos projektui viešinti, projektą administruojančių darbuotojų darbo užmokestis, kanceliarinės prekės, komunalinių paslaugų išlaidos (projekto administravimo patalpose) ir kt.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Maksimali finansavimo suma: 200 000 Eur.
Minimali finansavimo suma: 50 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 90 proc. projekto vertės.
Nuosavos lėšos: 10 proc. nuo projekto sąmatos.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
– projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes;
– projektą reikia įgyvendinti per 2 metus.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis