Scroll Top

Regioniniai fizinio aktyvumo projektai

Kvietimas teikti paraiškas buvo: nuo 2024-01-23 iki 2024-02-21

Projektu siekiama skatinti bendruomenių fizinį aktyvumą.

Kvietimui taikomas prioritetas: vietos bendruomenės asmenys įtraukiami į nemokamas, reguliarias, vidutinio ir / ar didelio fizinio aktyvumo veiklas.

Kvietimui taikomi specialieji projektų vertinimo kriterijai:
1. fizinio aktyvumo veiklose kartu, t. y. tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje, dalyvauja skirtingų amžiaus grupių atstovai ir / arba šeimos nariai;
2. projektu siekiama sudaryti lygias galimybes dalyvauti vyrams ir moterims: ne mažiau nei 50 procentų fizinio aktyvumo projekto dalyvių yra mergaitės, merginos ar moterys;
3. projektas prisidės prie bendruomeniškų ryšių kūrimo ir stiprinimo tarp mokyklų, vietos sporto klubų ir bendruomenių;
4. projektu siekiama stiprinti praktinius krašto gynybos bei žmogaus atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą;
5. į projekto veiklas įtraukiami savanoriai ir / arba neatlygintinai projekto veiklose dalyvaujantys lektoriai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai, sporto lyderiai (pvz., visuomenėje žinomi fiziškai aktyvūs asmenys, žurnalistai, esami ar buvę aukšto meistriškumo sporto atstovai ir kt.), paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas ir vaidmuo.

Tinkami pareiškėjai:
Juridiniai asmenys.

Tinkamos išlaidos:
Tiesioginės: patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.), prekės ir paslaugos (įsigytos įrangos transportavimas ir montavimas, leidybos darbai ir kt.), sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidos, projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokestis, atlyginimai pagal autorines sutartis, maitinimo išlaidos, projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės ir kt.

Netiesioginės: išlaidos projektui viešinti, projektą administruojančių darbuotojų darbo užmokestis, kanceliarinės prekės, komunalinių paslaugų išlaidos (projekto administravimo patalpose) ir kt.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Maksimali finansavimo suma: 50 000 Eur.
Minimali finansavimo suma: 5 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 90 proc. projekto vertės.
Nuosavos lėšos: 10 proc. nuo projekto sąmatos.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
– projektas turi būti vykdomas vienoje Lietuvos apskrityje;
– projektą reikia įgyvendinti per 1-erius metus.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis