Scroll Top

SMULKIŲ – VIDUTINIŲ ŪKIŲ PLĖTRA

Kvietimas teikti paraiškas buvo: nuo 2023-10-31 iki 2023-12-29

Projektu siekiama remti smulkių–vidutinių žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant.

Tinkami pareiškėjai:
– fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį;
– juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą (reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Tinkami žemės ūkio sektoriai: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė.

Remiamos veiklos:
– žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
– žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimas rinkai, įskaitant pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Tinkamos išlaidos:
nauja žemės ūkio technika, technologiniai įrengimai, kompiuterinė ir programinė įranga, pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujos statybinės medžiagos, daugiamečių augalų įsigijimas ir kt.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma – 200 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 65 proc. projekto vertės (jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos pagal šią priemonę pirmą kartą ir pareiškėjui ir partneriui (-iams) (kai paraiška teikiama su partneriu) – iki 80 proc. vertės).

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą reikia įgyvendinti per 24 mėnesius.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis