Scroll Top

INVESTICIJOS Į BIOEKONOMIKOS VERSLUS

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2023-10-02 iki 2023-11-30

Projektu siekiama remti žemės ūkio produktų perdirbimą į aukštos pridėtinės vertės produktus.

Tinkami pareiškėjai:
– juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimo veikla;
– juridiniai asmenys, ketinantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo veikla.

Remiama veikla:
Veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, pakeičiant jų cheminę ir fizinę sudėtį, tik į aukštos pridėtinės vertės produktus.

Tinkamos išlaidos:

Tinkamos finansuoti projektų išlaidos technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, įsigyti ir įsirengti:
– projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
– naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba finansinės nuomos (lizingo) išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės. Taip pat remiamos iškastinio kuro nenaudojančios investicijos;
– bendrosios išlaidos.

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas:
– statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas;
– įranga (nauji įrenginiai ir mechanizmai, technika):
– perdirbimas;
– rūšiavimas ir pakavimas (jei tai yra perdirbimo proceso viena iš sudedamųjų dalių);
– plovimas;
– šaldymas;
– atliekų perdirbimas ir tvarkymas;
– laboratorinė žaliavų, technologinio proceso ir produkcijos kokybės kontrolė;
– susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu;
– speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
– bendrosios (iš jų viešinimo) išlaidos.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma:
Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma: 5 000 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas:
– didelėms įmonėms: 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės;
– labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms: 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis