Scroll Top

IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO MAŽINIMAS ĮMONĖSE

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2023-09-20 iki 2024-09-19

Projektu siekiama skatinti įmones atsisakyti iškastinio kuro ir investuoti į atsinaujinančius energijos išteklius.

Tinkami pareiškėjai:
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri:
– nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą;
– nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
– nėra šilumos tiekimo įmonė.

Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas ir paraiškos teikimo metu naudoti iškastinį kurą.

Subsidija teikiama šiluminę energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantiems įrenginiams pastatuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, įsigyti. Pareiškėjas senąjį iškastiniu kuru kūrenamą šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos.

Tinkamos išlaidos:
Tinkamos finansuoti projektų išlaidos technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, įsigyti ir įsirengti:
– saulės elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti išlaidos;
– vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti išlaidos;
– šilumos siurbliams, kurių energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo) (oras-vanduo) (žemė-vanduo);
– saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti;
– naujam biokuro katilui.
Saulės elektros arba vėjo energijos gamybos įranga privalo būti įrengiama kartu su kažkuria iš kitų minimų įrangų. Diegti vien saulės elektros arba vėjo energijos gamybos įrangos neleidžiama.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma:

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma: 200 000 Eur.

Maksimalūs fiksuoti įkainiai:

1 kW kaina Eur
Saulės elektrinė: 262,57 su PVM
Vėjo elektrinė: 379,94 su PVM
Biokuro katilas: 81,07 su PVM
Šilumos siurblys oras–vanduo: 223,85 su PVM
Šilumos siurblys vanduo-vanduo: 363,00 su PVM
Šilumos siurblys žemė–vanduo: 422,29 su PVM

1 m2 kaina Eur
Saulės energijos kolektoriai: 118,58 su PVM

Finansavimas įrenginiams apskaičiuojamas 1 kW arba 1 m2 fiksuotąjį įkainį padauginus iš įrenginio vardinės galios (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamo ploto (m2).

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 18 mėnesių.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis