Scroll Top

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2023-10-02 iki 2023-11-30

Projektu siekiama didinti pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumą, geriau juos integruojant į žemės ūkio ir maisto produktų grandinę per kokybės sistemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, skatinant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpąsias tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas bei tarpšakines organizacijas.

Tinkami pareiškėjai:
– fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais;

– viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, gali būti partneriais ir tarpininkais.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais.

Remiamos veiklos:
ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.

Tinkamos išlaidos:
N1, O2 ir SP kategorijų transporto priemonės, mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir prekybinė įranga (svarstyklės, kasos aparatas ir kt.), fasavimo ir (arba) pakavimo įranga bei medžiagos ir kt. Transportavimo, prekybos vietos ir (arba) realizavimo vietos patalpų nuomos, susitikimų organizavimo patalpų nuomos ir kitos išlaidos.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Didžiausia paramos suma projektui nustatoma pagal projekto grandinės dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams):
– parama projektui negali viršyti 150 000 Eur be PVM;
– parama projektui negali viršyti 250 000 Eur be PVM, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur suma be PVM;
– projektui, kai numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, paramos suma negali viršyti:
700 000 Eur be PVM, naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur suma be PVM);
– 1 500 000 Eur be PVM, vykdant statinio (-ių) statybą, statinio (-ių) rekonstravimą, statinio (-ių) kapitalinį remontą (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur suma be PVM).

Finansavimo intensyvumas:
– iki 60 proc. paramos intensyvumas taikomas verslo plano įgyvendinimo išlaidoms;
– 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo ir projekto įgyvendinimo išlaidoms.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis