Scroll Top

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas

Kvietimas pasibaigęs

Paraiškos buvo teikiamos: nuo 2022-08-01 iki 2023-07-31

Projektu siekiama padėti juridiniams asmenims pereiti prie efektyvesnių, mažiau taršių ir/ar atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų, o tuo pačiu ir padidinti privačių juridinių asmenų konkurencingumą.

Tinkami pareiškėjai:
– Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui;
– nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
– pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Paraiškos turėtų būti teikiamos tik gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros energijos vartojimo audito kokybės patikros teigiamą išvadą. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau.

Tinkamos išlaidos:
įrengta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Bendra paramos suma vienam projektui: iki 1 500 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto vertės (nustatoma pagal įmonės dydį).

Pagrindinis reikalavimas projektų vykdymui:
Įgyvendinus projektą, minimalūs energijos sutaupymai negali būti mažesni kaip 20 MWh/metus. Nepasiekus šio kriterijaus, subsidija neteikiama.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis