Scroll Top

PARAMA InvesticijoMs į žemės ūkio valdas

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2023-11-06 iki 2023-12-29

Projektu siekiama remti žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant.

Tinkami pareiškėjai:
– ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai;
– juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų  perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai; pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas.

Tinkami žemės ūkio sektoriai: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė.

Remiamos veiklos:
– žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
– žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Tinkamos išlaidos:
nauja žemės ūkio technika, technologiniai įrengimai, kompiuterinė ir programinė įranga, N, O ir SL kategorijų transporto priemonės, rekonstrukcija, naujos statybos darbai ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su ūkio kūrimu.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto vertės (pirmą kartą kreipiantis paramos pagal intervencinę jauniesiems ūkininkams (ir partneriui (-iams), kai paraiška teikiama su partneriu – iki 70 proc. vertės).

Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui):
– 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
– 700 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola (didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur).

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą reikia įgyvendinti per 24 mėnesius.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis