Scroll Top

Investicijos į miškininkystės technologijas

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2023-09-18 iki 2023-11-16

Projektu siekiama didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tinkami pareiškėjai:
Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Remiamos veiklos:
1. miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
2. minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
3. vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas (projektų rengimo ar tikslinimo paslaugos finansuojamos tik tuo atveju, jei jos nesusijusios su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas).

Tinkamos išlaidos:
1 remiama veikla: nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga (miško traktoriai, savikrovės priekabos, medvežiai, mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui ir kt.);
2 remiama veikla: dirvos paruošimas, sodmenų įsigijimas, sodmenų transportavimas, sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą), sodmenų sodinimas ir kt.;
3 remiama veikla: vidinės miškotvarkos projekto parengimo išlaidos ir miško želdinimo projekto parengimo išlaidos.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Bendra paramos suma vienam projektui: iki 100 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: 65 proc. projekto vertės, kai vykdomos 2 ir 3 aukščiau nurodytos remiamos veiklos, 50 proc. projekto vertės – kai vykdoma 1 remiama veikla.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 24 mėnesius.

KONTAKTAI
užklausos formA
© Visos teisės saugomos, Laikas projektui. Sprendimas: Virtualus pasaulis